Podporovat dialog mezi Čechy a Němci a zapojit do něj všechny společenské skupiny, které usilují o těsné a dobré partnerství obou zemí - to je poslání Česko-německého diskusního fóra.

Angažovaní občané, politici, vědci, novináři a zástupci hospodářství diskutují na výroční konferenci o otázkách, aktuálních  v partnerství Německa a České republiky.

Vzpomínka na Karla Schwarzenberga
S velkým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí knížete Karla Schwarzenberga. Ještě v pátek jsme mu my, členové rady Česko-německého diskusního fóra, poslali přání brzkého uzdravení do vídeňské nemocnice, kde se léčil.
Více »
2023 - Praha - Opravdu si rozumíme? Polykrize a její řešení.

Program výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2023

Nedorozumění a rozdílné pohledy při společném zvládání současné série nabalujících se kritických situací a výzev („polykrize“) mohou mít významné následky pro vztahy mezi českou a německou společností. Horší komunikace může znamenat i horší spolupráci.

Více »
2022 - Češi a Němci společně utvářejí evropskou změnu epochy

04. listopadu 2022 Bamberk/Berlín/Praha

Po ruské agresi proti suverénní Ukrajině se pohled na východního souseda Evropské unie v mnoha částech Německa změnil. Státy EU, jako například Česká republika, naopak zaujaly skeptický a varovný postoj k zahraniční politice Ruska už před únorem 2022.

Více »