Podporovat dialog mezi Čechy a Němci a zapojit do něj všechny společenské skupiny, které usilují o těsné a dobré partnerství obou zemí - to je poslání Česko-německého diskusního fóra.

Angažovaní občané, politici, vědci, novináři a zástupci hospodářství diskutují na výroční konferenci o otázkách, aktuálních  v partnerství Německa a České republiky.

2022 - Češi a Němci společně utvářejí evropskou změnu epochy
04. listopadu 2022 Bamberk/Berlín/Praha – Po ruské agresi proti suverénní Ukrajině se pohled na východního souseda Evropské unie v mnoha částech Německa změnil. Státy EU, jako například Česká republika, naopak zaujaly skeptický a varovný postoj k zahraniční politice Ruska už před únorem 2022.
Více »
VZPOMÍNKA NA FELIXE KOLMERA

Uprostřed léta přišla smutná zpráva. Ve věku 100 let zemřel jeden z posledních přeživších nacistických koncentračních táborů Terezín a Osvětim, úžasně skromný, vzdělaný a tolerantní člověk, dlouholetý člen Rady Česko-německého diskusního fóra Felix Kolmer.

Více »
Opatrný optimismus do budoucna: nový česko-německý průzkum veřejného mínění

Po dvou letech se sešly vysoce postavené osobnosti z Německa a České republiky na výroční konferenci Česko-německého diskusního fóra. Během konference byly zveřejněny výsledky nového průzkumu veřejného mínění.

Více »