Výroční konference

 
 

Jednou ročně se scházejí angažovaní občané, politici, vědci, novináři a zástupci hospodářství na výroční konferenci. Diskutuje se o aktuálních tématech, důležitých pro česko-německé vztahy, na pozadí partnerství obou zemí v Evropské unii. Téma výroční konference určuje rada – řídící grémium fóra. Spektrum přitom sahá od historických přes aktuální sociálně vědecké otázky až po otázky budoucnosti, jako jsou inovace a energetická politika, na které obě země mohou najít  dlouhodobé řešení často jenom společně. Takové otázky se stále více posouvají do centra diskusí.

 

 

Výroční konference
 
Výroční konference
 
Výroční konference