Poslání

 
 

Hlavním úkolem Česko-německého diskusního fóra je podpora dialogu mezi Čechy a Němci. Podílejí se na něm  všichni, kdo společně  usilují o těsné a plodné česko-německé partnerství: občané, politici,vědci, novináři a zástupci hospodářství.  Do diskuse by se také  měli  zapojit zejména angažovaní mladí  lidé.

Jádrem Česko-německého diskusního fóra je výroční konference s více než 100  hosty. O volbě tématu a místa konání rozhoduje rada.

Diskusní fórum bylo založeno v prosinci 1997 na základě Česko-německé deklarace z 21. ledna 1997. Záštitu nad ním  převzaly obě vlády. V důsledku rozšiření Evropské unie v květnu 2004 a také nových globálních výzev určují dnes česko-německou agendu nová témata.  O tom, jak se tato nová kvalita bilaterálních vztahů v rozšířené Evropě může odrazit  také v diskusním fóru, se oba tehdejší ministři zahraničí dohodli v Aide mémoire z 9. září 2004. V roce 2013 bylo přizpůsobeno změněným požadavkům, v některých oblastech modifikováno a schváleno oběma ministry zahraničí. Toto memorandum tvoří od června 2013 základ pro práci Diskusního fóra. 

Diskusní fórum je financováno z prostředků Česko-německého Fondu budoucnosti.

Soubory ke stažení

Aide-mémoire (57 kB)