Rada

 
 

Rada, řídící grémium diskusního fóra, se skládá z osobností z politiky, občanské společnosti, vědy a hospodářství. Jsou to lidé, kteří se aktivně angažují pro česko-německé vztahy. Členy rady jmenují ministři zahraničí obou zemí na dobu dvou let.  Dvakrát za rok se scházejí předsedové a 14 českých a 14 německých členů rady střídavě v Německu a v České republice. Analyzují současný stav vztahů a vyznačují perspektivy dalšího rozvíjení spolupráce. Kromě toho pojmenovávají témata, významná pro česko-německou veřejnost, a připravují je pro výroční konferenci.

Českým předsedou rady je bývalý místopředseda Evropského parlamentu Dr. Libor Rouček, německým předsedou je vysoký představitel pro Bosnu a Hercegovinu Christian Schmidt.  

Od 1998 do 2004 se scházela jakožto řídící grémium takzvaná koordinační rada, která měla 20 českých a 20 německých členů. Ti byli rovněž jmenováni oběma vládami vždy na dva roky.

Rada
 
Rada
 
Rada