Rada

 
 

Rada, řídící grémium diskusního fóra, se skládá z osobností z politiky, občanské společnosti, vědy a hospodářství. Jsou to lidé, kteří se aktivně angažují pro česko-německé vztahy. Členy rady jmenují ministři zahraničí obou zemí na dobu dvou let.  Dvakrát za rok se scházejí předsedové a 14 českých a 14 německých členů rady střídavě v Německu a v České republice. Analyzují současný stav vztahů a vyznačují perspektivy dalšího rozvíjení spolupráce. Kromě toho pojmenovávají témata, významná pro česko-německou veřejnost, a připravují je pro výroční konferenci.

Českým předsedou rady je bývalý místopředseda Evropského parlamentu Dr. Libor Rouček, německým předsedou spolkový ministr zemědělství Christian Schmidt.  

Od 1998 do 2004 se scházela jakožto řídící grémium takzvaná koordinační rada, která měla 20 českých a 20 německých členů. Ti byli rovněž jmenováni oběma vládami vždy na dva roky.

Rada
 
Rada
 
Rada