Aktuality

Zástupci Česka a Německa: “Ke zvládnutí migrační krize je třeba evropský přístup!”

 
 

Konference "Strach z cizího"
23. - 25. září 2016, Mariánské lázně, Klášter Teplá

 

Tisková zpráva, 26. září 2016

Letošní výroční konference Česko-německého diskusního fóra „Strach z cizího“, která proběhla o tomto víkendu v Mariánských lázních a Klášteře Teplá, se na pozadí aktuálního dění věnovala problematice migrace a integrace v Německu, České republice a Evropě obecně. Na konferenci se setkali zástupci vlád, občanské společnosti, odborníci z praxe a akademici z obou zemí. Shodli se, že Česká republika a Německo mají vynikající vztahy na poli politiky, vědy i kultury, které se dále prohlubují díky kontinuálnímu strategickému dialogu a činnosti Česko-německého fondu budoucnosti. Jedním z rezonujících rozdílů je ale vnímání migrační krize.

S žádnou jinou sousední zemí nesdílí Německo tolik společných socio-kulturních prvků. Přesto existují rozdíly, které jsou o to více leckdy zdůrazňovány. Jak ale zdůraznili spolupředsedové Libor Rouček, bývalý místopředseda Evropského parlamentu a Christian Schmidt, spolkový ministr pro výživu a zemědělství, „při debatě o uprchlících bychom měli mít na paměti společné cíle a nepodléhat pocitům bezmoci a neschopnosti“.

Představa soužití s lidmi různého etnického původů a náboženského vyznání, je pro obě společnosti stále výzvou. Při snahách o integraci je nezbytné trvat na evropských hodnotách otevřené pluralitní společnosti, ale zároveň bychom neměli vyžadovat úplné vytěsnění původní kultury příchozích. „Musíme brát vážně pocity lidí, kteří do Evropy přišli, a je pravdou, že jsme podcenili roli náboženství, kultury a tradice“, zdůraznil komisař pro integraci spolkové země Bavorsko Martin Neumeyer. Důležité je proto plné zapojení imigrantů do naší společnosti, výuka jazyka hostitelské země, aby se příchozí mohli lépe začlenit a také interkulturní vzdělávání domácích i příchozích.

Významným nástrojem plnohodnotného začlenění je i plný přístup na pracovní trh. Zejména české, ale částečně i německé hospodářství se momentálně potýká s nedostatkem pracovní síly, kterou by migranti mohli doplnit. „V České republice máme strach z neznáma, který podporují také média a především pak některé politické subjekty,“ uvedl Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů: “Česká ekonomika však potřebuje lidi, kteří budou přicházet zvenku, pracovat a žít zde.“

Jedním z klíčových rizik nezvládnuté migrační vlny je růst nenávisti a xenofobie. To je patrné například na sociálních sítích, ale především v rostoucí podpoře radikálních stran a hnutí – například AfD v Německu nebo různých uskupení s xenofobní rétorikou v České republice. Nejostřejší hranice tak nemusejí být mezi oběma společnostmi, ale uvnitř nich. „Obavám v Německu, jak bude zvládnuta integrace, rozumím. V ČR mi tento strach přijde nepochopitelný, přišly sem pouze desítky migrantů. Přesto u nás panuje hysterie a stává se to hlavním tématem nadcházejících krajských voleb“, řekl Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Antje Vollmer, bývalá místopředsedkyně Německého spolkového sněmu, vyzývala k porozumění pro vyjadřované obavy lidí, se kterými se musejí politické strany demokratického spektra lépe vypořádat. Podle účastníků konference jsou snahy řešit krizi pouze na národní úrovni odsouzeny k neúspěchu a jedinou cestou je společný evropský přístup.

Česko-německé diskusní fórum, které konferenci pořádalo ve spolupráci s Nadací Forum 2000, bylo založeno v roce 1997 na základě Česko-německé deklarace. Jeho úkolem je podpořit dialog mezi Čechy a Němci a pomoci propojit všechny, kteří společně usilují o dobré sousedství a partnerství.

Kontakt pro novináře: Zuzana Blahutová, zuzana.blahutova@forum2000.cz, tel: 775 275 027.
 

 
zpět