Novinky

 
 

Výroční konference Česko-německého diskusního fóra

 1989-2019: A CO DÁL?

2. listopadu 2019

Nová radnice
Martin-Luther-Ring 4
Lipsko, Německo

 

10:00 - 10:20

 


10:20 – 10:30

ZAHÁJENÍ VÝROČNÍ KONFERENCE
Christian Schmidt, spolupředseda, Česko-německé diskusní fórum, Německo
Libor Rouček, spolupředseda, Česko-německé diskusní fórum, Česko

PROJEV
Oliver Schenk, ministr pro federální a evropské záležitosti a vedoucí státní kanceláře, Sasko, Německo

10:30 - 10:40

ÚVODNÍ SLOVO
Karel Schwarzenberg, bývalý ministr zahraničních věcí ČR, Česko

 

10:45 - 12:15

I. PANEL: OČEKÁVÁNÍ ROKU 1989 A SOUČASNÁ REALITA

Jak proběhla transformace očekávání a příslibů roku 1989 do současné reality? Přerodilo se nadšení revolučního roku do změn, která společnost chtěla a které společnost i 30 let poté stále hodnotí jako pozitivní? Prošla společnost očištěním od politického establishmentu doby socialismu nejen v souvislosti s rokem 1989, ale i v kontextu následného spojení obou částí Německa do jedné země a rozdělení Československa na dva samostatné státy a dokázala se přerodit i ekonomicky? Jak nás to ovlivňuje v současnosti?

Moderátor: Kai-Olaf Lang, vědecký analytik, SWP, Německo

Řečníci:
Oliver Kloss, politický analytik, Univerzita Lipsko, Německo
Apolena Rychlíková, filmová dokumentaristka, Česko
Alexandr Vondra, poslanec, Evropský parlament, Česko

 

12:15 - 13:30

OBĚD

 

13:30 - 15:00

II. PANEL: VLIV MINULOSTI NA SOUČASNOST

Rozdělení do 3 skupin – interaktivní diskuze

  1. Ekonomická transformace a její dopady na společnost

Východní Německo prošlo specifickou transformací s ohledem na znovusjednocení země (zavedeni jednotné měny, okamžité otevření trhu, migrace, velké transfery ze Západu, následná měnová unie), která s sebou nesla pozitiva i negativa. V ČR (původně v Československu) byla transformace podobně hluboká, ale proběhla jiným způsobem. Jaký ekonomický model se etabloval po pádu komunismu? Jak se změnila sociální struktura společnosti? Jaké zůstaly po transformaci otevřené otázky? Jaká míra nerovnosti a nevyváženého vývoje vznikla, zejména ve společnosti a mezi velkými aglomeracemi a periferiemi?

Moderátor: Lenka Zlámalová, ekonomická analytička, Česko

Řečníci:
Karl-Heinz Paqué, předseda, Friedrich Naumann Stiftung, Německo
Josef Středula, předseda ČMKOS, Česko
  

  1. Vývoj demokracie po roce 1989

Jaký typ demokracie vznikl po roce 1989? Proč se liberální demokracie zpochybňuje? Jaké nedostatky má demokracie v našich zemích a jaké jsou příčiny těchto nedostatků? Jak fungovala a jak funguje občanská společnost a média?

Moderátor: Tomáš Sacher, ředitel, České centrum v Berlíně, Česko

Řečníci:
Oliver Hach, novinář, Freie Presse, Německo
Olga Richterová, poslankyně, Parlament ČR, Česko

 

  1. Rozdíly hodnot

Zdá se, že existují zásadní rozdíly v žebříčku hodnot mezi zeměmi „původní“ západní Evropy na jedné straně a východním Německem, Českou republikou a mnoha dalšími zeměmi střední Evropy na straně druhé. Je to pravda nebo se jedná o obecný fenomén Evropy, kdy všude existují hodnotové odlišnosti například mezi venkovem a velkými městy? Pokud se jedná o rozdílné hodnoty spíše v geografickém měřítku, v čem rozdíly spočívají? Společnou hodnotou v roce 1989 byla svoboda? Co znamená v dříve západní a východní části Německa a v ČR svoboda dnes? Nakolik je ohrožena a čím?

Moderátor: Petra Ernstberger, ředitelka, ČNFB, Německo

Řečníci:
Melanie Piepenschneider, politická analytička, Konrad Adenauer Stiftung, Německo
Michaela Pixová, sociální geografka, Česko
Marko Schiemann, poslanec, Saský zemský sněm, Německo
Matěj Spurný, historik, Česko

 

 

 

15:00 - 15:30

PŘESTÁVKA

 

15:30 - 17:00

III. PANEL: GENERAČNÍ OBMĚNA a NADĚJNÁ BUDOUCNOST?

15:30 – 15:45 SHRNUTÍ Z PRACOVNÍCH SKUPIN PŘEDCHOZÍ ČÁSTI

15:45 – 17:00 PANEL

Z historie je zřejmé, že ve vývoji posledních 30. let se ne všechno povedlo, a vedle pozitivních událostí stojí i ty nepovedené. To je přirozené. Je ale základní princip postavit se za nějakou hodnotu atraktivní i dnes? Přenášejí se stejné hodnoty mezi generacemi? A bude mladší generace ochotná se do společenského dění zapojit a stavět se za podobné hodnoty jako předchozí generace? Jaká je role obou zemí v evropských vztazích v kontextu současného vývoje v Evropské Unii a možné transformace tohoto společenství a s ohledem na přicházející generační obměnu?

Moderátor: Tomáš Jelínek, ředitel, ČNFB, Česko

Řečníci:
Karl-Heinz Paqué, předseda, Friedrich Naumann Stiftung, Německo
Lucie Smolková, regionální koordinátorka, Fridays for Future, Česko
Maria Donata Di Taranto, účastnice CGYPP 2019, projektová manažerka, EUREGIO Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn e. V., Německo

 

17:00 - 17:30

SHRNUTÍ A UKONČENÍ VÝROČNÍ KONFERENCE

18:00 – 21:00             

RECEPCE

 

foto: Ondřej Staněk

Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2019
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2019
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2019
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2019
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2019
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2019
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2019
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2019
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2019
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2019
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2019
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2019
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2019
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2019
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2019
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2019
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2019
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2019
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2019
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2019
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2019
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2019
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2019
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2019
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2019
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2019
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2019
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2019
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2019
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2019
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2019
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2019
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2019
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2019
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2019
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2019
 
 
zpět