Dialog

„Sblížení, které se podařilo“

 
 

„Je správné a konsekventní, jsou-li Němci a Češi ve společné deklaraci zajedno, že ačkoli bezpráví spáchané v minulosti nesmí být zapomenuto, obě země musí své vztahy orientovat do budoucnosti. Nikdo dnes nemůže pochybovat o tom, že tato budoucnost se nazývá Evropa.“ 

Těmito slovy shrnul spolkový prezident Roman Herzog před dvaceti lety jádro Česko-německé deklarace obou vlád z 21. ledna 1997.

Experiment v podobě této deklarace znamenal předěl v bilaterálních vztazích našich zemí. Deklarace má historický rozměr. Není to dokument ospravedlňování či historického krasořečnění, nýbrž politicky a intelektuálně náročné doznání historických scestí a konfrontace s následky šovinistické nadřazenosti. Nepopírá zločiny dějin, nacistickou agresi proti Čechům, odsun sudetských Němců a následnou velkou nedůvěru, ale snaží se společně utvářet budoucnost a využívat nový nástroj občanské diplomacie. Zároveň bylo respektováno individuální utrpení, a to jednak prostřednictvím finančních příspěvků (ze společného fondu), ale především díky – málem již archaicky působící – víře v hodnoty, kulturu a hlavně dialog.

Může takový přístup fungovat? Dnes už víme: ano, může. Přestože ne všechny otázky lze okamžitě vyřešit, přispěly společensky institucionalizované rozhovory a setkání mezi občany, více než 9000 společných projektů a bilaterální fórum mládeže zásadním způsobem k tomu, že se oba státy vzájemně sbližují.

Česko-německý fond budoucnosti a Česko-německé diskusní fórum vytvořily prostor pro konstruktivní, hodnotově orientovaná setkání, který zde do té doby chyběl. „Dialog bez tabu“ – jak zní název jedné z pracovních skupin Diskusního fóra – probíhá, a to nikoliv bez bolesti a sebepřekonávání. A proto máme velkou radost, že se opětovně podařilo společně vybavit Fond budoucnosti finančními prostředky a nehrozí tak přerušení dialogu. 

Naše společné pozitivní zkušenostmi uplynulých 20 let v rámci „úspěšného modelu“ Česko-německého diskusního fóra dobře doplňuje, že trpělivý dialog občanské společnosti nyní díky Strategickému dialogu našich vlád – iniciovanému 3. července 2015 – získává další pilíř vzájemných vztahů. Cílem Strategického dialogu je zintenzivnění výměny v rámci odborných témat a vytvoření široké báze dialogu na vládní úrovni. Česko-německé diskusní fórum může být velmi hrdé, k němu položilo základy. U příležitosti tohoto jubilea je nad rámec oficiálních prohlášení rovněž důležité analyzovat nálady obyvatelstva našich zemí a posoudit, jak hluboko občanský dialog působí. Co dnes vlastně říkají a co si myslí Češi a Němci o sousední zemi? Znají se? Čeho si jedni na druhých váží? Ovlivňují historické zkušenosti spojené s násilím a odplatou ještě pořád naše postoje? A jak hodnotíme stav EU? Jaká očekávání máme vůči EU?

Společná srovnávací studie Institutu pro demoskopii  v Allensbachu a pražské společnosti STEM, kterou jsme v rámci Diskusního fóra společně s Fondem budoucnosti iniciovali, přináší zajímavé odpovědi.

Z výsledků průzkumu vyplývá, že značné množství Čechů a Němců již nevnímá dnešní česko-německé vztahy jako zatížené bolestnými zkušenostmi z minula. Zvláště v česko-německých příhraničních regionech se lidé napříč hranicemi sbližují, poznávají se, pěstují vzájemné kontakty. Češi i Němci se zájmem sledují, co se v sousední zemi děje.

Ovšem s tématem „Evropa“ jsme se zatím vyrovnat nedokázali. V současné době panují pochybnosti, zda se „tato budoucnost nazývá Evropa“. Diskuse ohledně směřování Evropy musí být prohloubena. Nemluvení o Evropě by otevíralo cestu vzájemnému nepochopení. Český prezident Václav Havel ve svém projevu v Německém spolkovém sněmu u příležitosti Česko-německé deklarace v roce 1997 kladl otázku: „Protože čím jiným je vzájemné pochopení, než šířením svobody a prohlubováním pravdy?“

Znamená to, že i nadále musíme znát minulost, abychom mohli odůvodnit směřování společné evropské budoucnosti. Naději přináší zjištění, že mezi nejmladšími dotazovanými ve věku 16-25 let je nejvyšší počet těch, kdo odpověď na společné výzvy (nejenom ve vztahu k tématu uprchlíků) hledají ve společné evropské politice.

Občanský dialog mezi Němci a Čechy je i do budoucna nenahraditelný.

Autoři předsedají Česko-německému diskusnímu fóru, Christian Schmidt je také spolkovým ministrem zemědělství Text vychází zároveň v LN a v dnešním vydání Franfurter Allgemeine Zeitung

 

 

Soubory ke stažení

 
zpět