Aktuality

Christian Schmidt – předseda Rady Česko-německého diskusního fóra novým spolkovým ministrem zemědělství

 
 

(Berlín/Praha) Dosavadní parlamentní státní tajemník na ministerstvu rozvojové pomoci a úřadující předseda Rady Česko-německého diskusního fóra, Christian Schmidt, byl v úterý spolkovým prezidentem Gauckem jmenován novým německým ministrem zemědělství. Nastoupil na místo Hanse Petera Friedricha (CSU), který odstoupil minulý týden v důsledku tzv. Edathyho aféry.

Christian Schmidt byl v polovině roku 2013 jmenován do funkce německého předsedy Rady Česko-německého diskusního fóra. Již mnoho let předtím se tento politik, pocházející ze spolkové země Franky, angažoval v otázkách smíření mezi oběma zeměmi: „Budeme nadále usilovat o otevřený a intenzivní dialog mezi Němci a Čechy. Přitom budou hrát roli jak aktuální témata, tak témata ze společné minulosti, která je podstatně mnohovrstevnatější, než jak se to často zjednodušeně podává,“ uvedl Schmidt po svém jmenování do čela Rady.

Česko-německé diskusní fórum je největší a nejvýznamnější dlouhodobý projekt Česko-německého fondu budoucnosti. Na jeho výročních konferencích diskutují angažovaní občané, politici, vědci, novináři a zástupci hospodářské oblasti o aktuálních otázkách partnerství mezi Německem a Českou republikou. Založení Diskusního fóra je zakotveno již v Česko-německé deklaraci z roku 1997.

 
zpět