Pracovní skupiny

2017/2018

 
 

V tomto období byly činné v rámci Rady ČNDF všechny pracovní skupiny z předešlých období, konkrétně tedy “Evropská a zahraniční politika”, “Dialog bez tabu” a “Místa paměti”. Kromě toho byla nově ustanovena skupina “Sociální a hospodářská politika”, jejímiž koordinátory se stali Josef Středula a Gert Weisskirchen. Hlavní agendou této pracovní skupiny jsou otázky spojené s hospodářstvím, vědou a vzděláváním.


Sociální a hospodářská politika
Koordinátoři: Josef Středula, Gert Weisskirchen

Tato pracovní skupina se zabývá otázkami spojené s hospodářstvím, vědou, vzděláváním a digitální transformací s ohledem na EU. Tato skupina bude sloužit i k výměně zkušeností mezi ČR a SRN týkající se daní, příjmů a investic do technologií malých a středních podniků. Mimo to se skupina snaží neopomenout ekologický rozměr sledované problematiky. Cílem pracovní skupiny je mimo jiné vytvořit spolehlivé partnerství politických a sociálních aktérů při utváření digitální transformace.

Místa paměti
Koordinátor: MUDr. Luděk Sefzig

První zasedání pracovní skupiny v roce 2018 se uskutečnilo v Řezně. Účastníci se se setkali s panem Thomasem Rudnerem, vedoucím koordinačního centra česko-německých výměnných pobytů mládeže Tandem. Thomas Rudner členy pracovní skupiny seznámil s činnostmi centra Tandem, zejména pak s aktuálním projektem „Gemeinsam erinnern für eine gemeinsame Zukunft“ (Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti), jehož hlavní náplní je občanské vzdělávání mladé generace spojené s připomínkou míst utrpení obětí nacionálně-socialistického režimu. Pracovní skupina se dále aktivně zasazuje o oživení místa paměti kavárny Arco. Fasáda kavárny byla očištěna a do výkladců kavárny byla instalována vernisáž velkoplošných tisků. Obnovu kavárny pracovní skupina nadále podporuje.
V březnu 2018 se uskutečnilo setkání s dr. Petrem Kourou, ředitelem Collegia Bohemica, který členy pracovní skupiny informoval o průběhu realizace expozice chystaného muzea německy mluvících obyvatel českých zemí v Ústí nad Labem.


Evropská a zahraniční politika
Koordinátoři:  Libor Rouček, Kai Olaf Lang

Tato pracovní skupina se snaží o koordinaci mezi SRN a ČR v zahraničně-politických i evropských otázkách. Snaží se navíc o návaznost a koordinaci diskusního fóra se strategickým dialogem.  Mezi hlavní témata letos patří diskuze ohledně regionu Západního Balkánu, více-rychlostní Evropa a společná bezpečnostní a obranná politika. Skupina prosazuje reformu EU, kterou by česko-německá úzká spolupráce měla podpořit. Spolupráce by se měla týkat ochrany hranic, společné bezpečnostní a obranné politiky, rozvoje jednotného vnitřního trhu, a eurozóny. Česko-německá spolupráce tvoří jádro spolupráce ve Střední Evropě, i přes to, že česká pozice se v některých otázkách od německé liší. Cílem skupiny je nalézt společný dialog mezi oběma stranami i po ustanovení vlády v obou zemích.


Dialog bez tabu
Koordinátoři: Bernd Posselt, Milan Horáček

Pracovní skupina zasedá zpravidla jednou až dvakrát ročně v Liberci. Diskutuje o citlivých česko-německých tématech týkající se společné minulosti a roli menšin v obou zemích. Skupina se dohodla na tom silněji propojit centra politického vzdělávání pro dospělé v obou zemích. Pozitivně vyhodnotila společné iniciativy jako například společnou bavorsko-českou zemskou výstavu o císaři Karlu IV., která se konala v roce 2016 v Norimberku a zaznamenala dobrý ohlas u veřejnosti. Skupina nadále zdůrazňuje potřebu diskutovat a tematizovat oblast lidských práv. V roce 2018 se bude snažit nabízet spoustu podnětů připomínající společnou česko-německou historii a demokratické hodnoty. Daná výročí (Jako například rok 1968) mohou vyvolat diskuzi k tématům menšin v demokracii, svobody tisku a slova, politického vzdělávání a dalších. Skupina si klade za cíl, aby společnost byla nadále v těchto a dalších oblastech vzdělávaná a vybízena k dialogu.

 


 

 
zpět