Pracovní skupiny

2015/2016

 
 

Ve funkčním období let 2015/2016 navázaly v rámci Rady na svou činnost z předchozího období pracovní skupiny „Dialog bez tabu“ a „Místa paměti“. Nadto nově vznikly skupiny „Evropská a zahraniční politika“ a „Sociální a hospodářská politika“.

Dialog bez tabu

Koordinátoři:
Bernd Posselt, bývalý člen Evropského parlamentu
Milan Horáček, bývalý člen Evropského parlamentu

Pracovní skupinu vedou po celou dobu od jejího založení v roce 2009 Milan Horáček a Bernd Posselt, managementu se ujala Stephanie Waldburg. Pracovní skupina zasedá jednou až dvakrát do roka většinou v Liberci. Názorová výměna probíhá také v období mezi jednotlivými zasedáními díky častým setkáním členů skupiny a emailové komunikaci. Těžiště diskusí představují kontroverzní historicko-politické otázky, citlivé česko-německé a česko-sudetoněmecké události, jakož i analýza a včasné rozpoznání aktuálních trendů, které by mohly představovat zátěž pro budoucí spolupráci mezi Českou republikou a Německem.


Místa paměti
Koordinátoři:
MUDr. Luděk Sefzig, bývalý senátor
JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D. Ministerstvo zemědělství ČR

V roce 2015 se pracovní skupina v novém složení soustředila na téma „oživení míst paměti“, tedy analýzu způsobů, jimiž mohou být pozapomenuté skutečnosti kdysi přežívající v kolektivní paměti opět připomenuty. Do popředí činnosti pracovní skupiny se v roce 2016 dostalo téma obnovy míst paměti v urbanismu a architektuře. Příkladem je iniciativa pracovní skupiny týkající se připomínky meziválečné tradice kavárny Arco coby kulturně-společenského centra, okolo něhož se v meziválečné době soustřeďoval život židovské německojazyčné komunity v Praze. V listopadu 2016 došlo k představení projektu obnovy kavárny Arco včetně prezentace výstavních panelů za účasti zástupců Ministerstva vnitra ČR, Pražského literárního domu autorů německého jazyka, Muzea Franze Kafky a členů pracovní skupiny.


Evropská a zahraniční politika

Koordinátor:  

Libor Rouček

Nově založená pracovní skupina se bude věnovat jak aktuálním česko-německým tématům, tak diskusím o možném budoucím vývoji společné evropské a zahraniční politiky. Cílem pracovní skupiny je zabývat se také agendou Česko-německého strategického dialogu.


Sociální a hospodářská politika

Koordinátor:

Josef Středula

Nově založená pracovní skupina je zaměřena na otázky z oblasti ekonomiky, sociálního dopadu hospodářských změn a bude se zabývat také výzvami do budoucna.

Aktuálními možnými tématy jsou kromě uprchlické krize také iniciativy Průmysl 4.0, Práce 4.0, jejich vliv na spolurozhodování a ekonomiku Německa a ČR, využití digitalizace investory z  pohledu inovací.


 

 
zpět