Pracovní skupiny

2013/2014

 
 

V rámci jednotlivých pracovních skupin Česko-německého diskusního fóra je úkolem členů Rady diskutovat a prohlubovat aktuální česko-německá témata. Do debaty, jakožto i zasedání, jsou zapojováni taktéž odborníci. V letech 2013/2014 byly činné tři pracovní skupiny v tematických oblastech „Demografie“, „Dialog bez tabu“ a „Místa paměti“ .

Demografie
Koordinátorky:
Leonie Liemich – spolek  „Freunde des Deutsch-Tschechischen Jugendforums“
Anna Koubová  - spolek „Česko-německé fórum mládeže,  o.s.“

Pod pracovním názvem „Demografické změny jako výzva a šance“ jsou hlavními  tématy diskusí  zaměstnání,  vzdělávání a sociální  aspekty. Diskutuje se o otázkách uspořádání pracovního světa na pozadí rostoucí průměrné délky života, dále o formách celoživotního učení, o přístupu ke vzdělání a k sociálním službám. Téma iniciovali členové Česko-německého fóra mládeže.


Dialog bez tabu
Koordinátoři:
Bernd Posselt, člen Evropského parlamentu
Milan Horáček, bývalý člen Evropského parlamentu

Pracovní skupina existuje od roku 2009,  na svých pravidelných setkáních v Liberci diskutuje o citlivých tématech vztahů mezi Českou republikou, sudetskými Němci ve Spolkové republice Německo a německou menšinou v českých zemích.


Místa paměti
Koordinátoři:
MUDr. Luděk Sefzig, senátor
Dr. Jiří Georgiev, úřad vlády České republiky

Pod vedením českého předsedy Rady MUDr. Luďka Sefziga se tato skupina zabývá česko-německými místy paměti v návaznosti na koncepci rozvinutou v díle Pierra Nory. Koncept míst paměti, tedy symbolických center odvíjejících se od osobností, míst, lidských výtvorů či historických fenoménů, se již osvědčil coby nástroj zpracování mnohdy odlišné interpretace dějin v německo-francouzském či německo-polském dialogu. Kromě uspořádání mezinárodní odborné konference v Chebu, jež se uskutečnila v roce 2010 ve spolupráci s Collegiem Bohemicem, se pracovní skupina zabývá popularizací tématu v českém a německém prostředí v rámci zasedání, jichž se účastní přední osobnosti historické vědy, bohemistiky i germanistiky. K účastníkům a hostům setkání se v minulosti již zařadili mj. bývalý spolkový president Roman Herzog, státní tajemník pro evropské záležitosti Vojtěch Belling, velvyslanec v.v. František Černý, ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát, historici Milan Hlavačka, Luboš Velek a Zdeněk Bezecný či přední odborníci na německou literaturu českých zemí Milan Tvrdík a Lucie Černohousová. 


 

Soubory ke stažení

 
zpět