Konference 1998 - 2023

2013 - Görlitz - Demografické změny

Demografickým změnám je v poslední době věnována stále větší pozornost. Ukazuje se to na akcích a publikacích k tomuto tématu. Nejen pro Spolkovou republiku Německo, ale i pro Českou republiku představuje toto téma nové a dosud neznámé výzvy. Demografické změny jsou celoevropským problémem, s nímž se lze vypořádat jen integrativními strategiemi řešení v rámci všech společenských subsystémů.

více

2012 - Ostrava - Energetická politika

3. 11. 2012, Ostrava, Aula Gong, Dolní Oblast Vítkovice 9:30 – 10:00 Přivítání Spolupředsedové Rady Česko-německého diskusního fóra: MUDr. Luděk Sefzig, bývalý senátor, ČR Dr.
více

2011 - Setkání navazující na výroční konferenci v Pasově 2011

Praha – Georg Milbradt, bývalý ministerský předseda Saska a Pavel Mertlík, bývalý ministr financí České republiky diskutovali v červnu 2012 o krizi eura.

více

2011 - Pasov: Identity a občanství v Evropě. České a německé pohledy

Konference se zabývala dnešní úlohou národních států a jejich občanství ve sjednocené Evropě. Diskutovalo se o významu unijního občanství jako dalšího stupně vývoje a jeho konkurování občanstvím národních států, analyzovaly se důsledky, které z toho plynou pro jednotlivce.
více

2010 - Praha: Inovace – šance, rizika, předpoklady. Česko-německé impulsy

Dva roky po vypuknutí globální finanční krize se diskutovalo o českých a německých perspektivách a výhledech na řešení v politice, ve společnosti i v ekonomice. Šlo přitom zejména o otázky, jak v hospodářství a ve společnosti vytvořit inovativní prostředí a jaká rizika se přitom musí zvažovat.
více