Konference 1998 - 2023

2021 - Brno - „Česko a Německo: Co nás spojuje a jak se propojujeme v Evropě po pandemii“

 
 

Program výroční konference Česko-německého diskusního fóra

Sobota, 13. listopadu 2021

Dům Pánů z Kunštátu, Brno

 

„ČESKO A NĚMECKO: CO NÁS SPOJUJE A JAK SE PROPOJUJEME V EVROPĚ PO PANDEMII“

Německé předsednictví Rady EU v druhé polovině roku 2020 zahájilo Konferenci o budoucnosti Evropy, která následně oficiálně odstartovala 9. 5. 2021. Důležitými cíli tohoto dialogu s evropskou občanskou společností je nejen obecné posílení demokracie EU v souvislosti se zkušenostmi z krizového řízení pandemie, ale i konkrétní odpovědi na otázky úlohy EU ve světě, zelené dohody, energetické transformace, technologických změn a digitalizace. České předsednictví Rady EU v druhé polovině roku 2022 převezme v této široké diskusi iniciativu. Odpovědi na otázky „Co znamená evropská demokracie v současném kontextu vývoje a změn?“ nebo „A jak ovlivňuje česko-německou přeshraniční a regionální spolupráci?“ můžeme začít hledat již nyní.

09:30 – 10:00 Registrace účastníků

 

10:00 – 10:20 ZAHÁJENÍ VÝROČNÍ KONFERENCE

Libor Rouček, spolupředseda Česko-německého diskusního fóra

Christian Schmidt, spolupředseda Česko-německého diskusního fóra

 

10:20 – 10:30 ÚVODNÍ SLOVO

Lubomír Zaorálek, ministr kultury ČR, vysokoškolský pedagog, předseda Masarykovy

demokratické akademie

 

10:30 – 11:00 NĚMECKO-ČESKÉ VZTAHY 2021 – průzkum veřejného mínění

Pavel Fischer, senátor

Steffen de Sombre, analytik, Institut für Demoskopie Allensbach

Ondřej Kopečný, analytik, STEM

 

11:00 – 12:30 I.PANEL: EVROPSKÉ HODNOTY VE SVĚTĚ ZMĚN – CO VŠICHNI SDÍLÍME?

Pandemie koronaviru urychlila technologický pokrok, vyvolala geopolitické posuny, a vede tak Evropu přes krátkodobý skepticismus spíše k posilování hodnotového žebříčku EU. I přesto aktuální vývoj zatím vyvolává otázky. Jaká je perspektiva demokratické budoucnosti Evropy? Co znamená nadnárodní demokracie? Dochází přes různé zkušenosti z období krize k jejímu posilování? Jaká je role Němců a Čechů v tomto vývoji?

Moderace:

Weronika Priesmeyer-Tkocz, zástupkyně ředitele, Europäische Akademie Berlin Řečníci:

Frank Burgdörfer, člen předsednictva Europäische Bewegung Deutschland

Daniel Herman, bývalý ministr kultury ČR, bývalý mluvčí České biskupské konference Jaroslav Miller, profesor historie, bývalý rektor Univerzity Palackého v Olomouci Martin Speer, autor, aktivista, konzultant, Herr & Speer

12:30 – 13:30 Oběd

 

13:30 – 14:40 II. PANEL: 3 SOUBĚŽNÉ DISKUSNÍ SKUPINY

 

MOBILITA A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

V zájmu překonávání národních rozporů, které se objevily během pandemie, hledají Češi a Němci v příhraničních regionech lepší propojení. Jak blízce jsou vzájemně propojeny přeshraniční oblasti? Jak narušení dopravních sítí ovlivňuje společenskou a sociální soudržnost? Jak se lze z proběhlé krize přerušených dopravních i sociálních spojení poučit a je možné jí předcházet do budoucna v rámci nadnárodního fungování?

Moderace:

Zuzana Lizcová, vedoucí, katedra německých a rakouských studií, Univerzita Karlova

Řečníci:

Sabina Jeschke, Senior Advisor, Deloitte

Steffen Neumann, šéfredaktor, LandesEcho

Jan Sechter, náměstek pro řízení Sekce nesilniční dopravy a mezinárodních vztahů, Ministerstvo dopravy ČR

 

GREEN DEAL, TRANSFORMACE ENERGETICKÉHO PRŮMYSLU A SOCIÁLNÍ ROZMĚR ZMĚNY

V definici Konference o budoucnosti Evropy se mluví mimo jiné o řešení environmentálních výzev, hospodářství ve prospěch lidí a sociální rovnosti. Jak lze přeměnit klimatické výzvy v příležitosti? Je možné spolupracovat na průmyslovém přerodu regionů přeshraničně a jak? Jak moc lze do energetické transformace zahrnout lidský rozměr? Co s sebou tyto změny přináší ve společenském rozměru?

Moderace:

Helena Truchlá, redaktorka, Aktuálně.cz Řečníci:

Matthias Buck, vedoucí, Evropská energetická politika, Agora Energiewende

Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka, Český plynárenský svaz

Josef Středula, předseda, Českomoravská konfederace odborových svazů

 

  DIGITALIZACE A ČESKO-NĚMECKÝ INFORMAČNÍ PROSTOR

 

Otázky spojení přináší i digitalizace. Nejsou to jen 5G sítě a rozvoj chytrého průmyslu nebo tzv. smart grids, ale i způsoby komunikace přes sociální sítě. Jak lze ovlivňovat rozvoj přeshraniční spolupráce skrze společný informační prostor? Jak se komunikační digitální prostory vzájemně ovlivňují bez ohledu na hranice? Kdo by měl usměrňovat digitální obsah a máme právo ho cenzurovat?

Moderace:

Filip Rožánek, editor, DigiZone

Řečníci:

Lajla Fetic, spoluvedoucí projektu „Etika algoritmů”, Bertelsmann Stiftung

Kaan Sahin, konzultant, bývalý Research Fellow, DGAP

Josef Šlerka, vedoucí, Studia nových médií, Univerzita Karlova

 

14:40 – 15:00 Přestávka

 

15:00 – 15:15 SHRNUTÍ Z DISKUSNÍCH SKUPIN – moderátoři panelů

15:15 – 16:45 III. PANEL: ČESKO-NĚMECKÁ SPOLUPRÁCE V RÁMCI DALŠÍHO VÝVOJE EU A REKONSTRUKČNÍ FOND „NEXT GENERATION EU“

Jedním z určujících směrů blízké budoucnosti je stále EU. Víceletý finanční rámec a plán obnovy Next   Generation EU   se, vedle   dočasné   podpory   obnovy   v   souvislosti s pandemií, soustřeďuje mezi jinými na klimatickou i digitální transformaci a efektivnější společný postup. Jak lze těchto možností využít v rámci česko-německé spolupráce? Jak lze efektivně spolu-investovat? Jak mohou Češi a Němci přispět k posílení demokracie v EU a formování geopolitických změn? Bude mít české předsednictví sílu navazovat na nastolený rámec dialogu Konference o budoucnosti Evropy?

Moderace:

Pavel Polák, novinář, Deník N Řečníci:

Marie Bělohoubková, členka rady Česko-německého diskusního fóra

Martin Kastler, ředitel, Hanns-Seidel-Stiftung Kai-Olaf Lang, Senior Fellow, SWP Berlín

Tomáš Petříček, Senior Fellow, Ústav mezinárodních vztahů Praha

 

16:45 – 17:00 SHRNUTÍ A UKONČENÍ KONFERENCE

 

Christian Schmidt, spolupředseda Česko-německého diskusního fóra Libor Rouček, spolupředseda Česko-německého diskusního fóra

17:00 – 19:00 Recepce

 

 
zpět