Konference 1998 - 2023

2013 - Görlitz - Demografické změny

 
 

    Co dělat? – Německé a české strategie proti dopadům demografických změn (16. listopadu, Zhořelec)                                  

                               9.30 Zahájení            

Dr. Gereon Schuch

Úvod

Parlamentní státní tajemník Christian Schmidt, člen Německého spolkového sněmu (MdB), a bývalý senátor MUDr. Luděk Sefzig
předsedové Rady Česko-německého diskusního fóra 

Zdravice

Siegfried Deinege
primátor města Zhořelec/ Görlitz

 

10.00 – 11.30 1. panel: Dokážou politické snahy ještě odvrátit demografické změny?

Moderuje: Gert Weisskirchen
člen Rady Česko-německého diskusního fóra

Koncepce německé rodinné politiky v boji proti (hrozícímu) poklesu a stárnutí obyvatelstva

Nicole Bracht-Bendt
mluvčí pro témata žen a seniorů v poslaneckém klubu Svobodné demokratické strany (FDP) ve Spolkovém sněmu v 17. volebním období

Koncepce české rodinné politiky v boji proti (hrozícímu) poklesu a stárnutí obyvatelstva

PhDr. Jaroslav Šturma
ředitel Dětského centra Paprsek a předseda Českomoravské psychologické společnosti

Dokáže rodinná politika ovlivnit demografické změny?

Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková
zástupkyně vedoucí katedry demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Koncepce německé migrační a integrační politiky v boji proti nedostatku pracovní sil

Armin Laschet
bývalý státní ministr, předseda zemského svazu Křesťansko-demokratické unie (CDU) Severního Porýní- Vestfálska 

11.30 – 12.00 Přestávka

 

12.00 – 13.30 2. panel: Jakým způsobem se zachází s dopady demografických změn (vzdělání, zaměstnanost, sociální problematika)?

Moderují: Christina Rösch, Detlef Wittig
členové Rady Česko-německého diskusního fóra

Vzdělává český školský systém mladé lidi v souladu s požadavky mezinárodního trhu?

Doc. Jaroslav Kalous, Ph.D.
Centrum školského managementu, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Jsou vzdělávací instituce připraveny na „celoživotní vzdělávání“?

Pavlína Šťastnová
vedoucí oddělení pro celoživotní kariérové poradenství, Národní ústav pro vzdělávání

Je německý systém duálního vzdělávání vzorem pro jiné země?

Bernard Bauer
výkonný člen představenstva Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK), oficiální zástupce Svobodného státu Bavorsko v České republice

  Věkově adekvátní úprava pracovních míst v průmyslu

Bohdan Wojnar
člen představenstva Škoda Auto, a.s., odpovědný za HR management

  Stárnutí v sociálním kontextu

JUDr. Vit Samek
vedoucí právního a sociálně-ekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS)

13.30 – 14.30 Polední přestávka

 

14.30 – 16.00 3. panel: Demografické změny v Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa

Moderuje: Gerald Schubert
dramaturg Radia Praha

Svobodný stát Sasko a demografické změny

Dr. Johannes Beermann
Saský státní ministr a vedoucí státní kanceláře

Liberecký kraj a demografické změny

Martin Půta
Hejtman Libereckého kraje

Trilaterálně společně pro region? Funguje v Euroregionu přeshraniční spolupráce při zvládání dopadů demografických změn?

Dr. Stephan Meyer, člen zemského sněmu (MdL)
člen Saského zemského sněmu a pověřenec poslaneckého klubu Křesťanskodemokratické unie (CDU) v pracovní komisi „Strategie pro politiku perspektivních technologií a inovací ve Svobodném státě Sasko“

Jaké možnosti zvládání dopadů demografických změn mají firmy a podniky na lokální úrovni?

Michael Sitzberger
technický ředitel CiS SYSTEMS s.r.o. (CiS Electronic GmbH)

16.00 – 17.00 Přestávka a veletrh projektů: prezentace lokálních a regionálních iniciativ zabývajících se demografickými změnami  

Spolek pro budoucnost Horní Lužice (Bündnis Zukunft Oberlausitz)
iniciativa, která hledá multiperspektivní konfrontaci s rozvojem regionu Horní Lužice

Spolek Lužických Srbů Domowina ( Bund Lausitzer Sorben e.V. )
ústřední zastoupení zájmů Lužických Srbů, bývalý nositel projektu Budoucnost v Horní Lužici skrze dvojjazyčnost a vícejazyčnost““ pro podporu vzdělávání a posílení hospodářských vztahů v regionu Horní Lužice- Dolní Slezsko

Kompetenční centrum pro revitalizační výstavbu města Zhořelec (Görlitzer Kompetenzzentrum Revitalisierender Städtebau)
detašované pracoviště Technické univerzity Drážďany, fakulty architektury; pracuje na inovačních myšlenkách a strategiích pro budoucnost evropského města

První škola mistrů, Jizerské hory (Meisterschule Isergebirge)
škola pro vzdělávání mistrů, založená 2009 v České republice podle německého duálního systému vzdělávání

Charita Šluknov/ Caritas Schluckenau
komunitní centrum pro děti a mládež „Ambrela“

Agentura PONTES
iniciativa pro rozvoj přeshraničního vzdělávacího prostoru v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, pod vedením nadace mezinárodního centra setkávání St. Marienthal

17.00 – 17.30 Resumé konference – shrnutí provedou členové pracovní skupiny demografie Rady Česko-německého diskusního fóra

17.30 – 18.00 Závěrečná slova

Parlamentní státní tajemník Christian Schmidt, člen Německého spolkového sněmu (MdB), a bývalý senátor MUDr. Luděk Sefzig
předsedové Rady Česko-německého diskusního fóra

Christian Schmidt, Spolupředseda Rady Česko-německého diskusního fóra
Christian Schmidt, Spolupředseda Rady Česko-německého diskusního fóra
Christian Schmidt, Spolupředseda Rady Česko-německého diskusního fóra
MUDr. Luděk Sefzig, Spolupředseda Rady Česko-německého diskusního fóra
MUDr. Luděk Sefzig, Spolupředseda Rady Česko-německého diskusního fóra
MUDr. Luděk Sefzig, Spolupředseda Rady Česko-německého diskusního fóra
2013 - Görlitz - Demografické změny
 
2013 - Görlitz - Demografické změny
 
Rudolf Fischer, prezident CNOPK
Rudolf Fischer, prezident CNOPK
Rudolf Fischer, prezident CNOPK
Bohdan Wojnar, člen představenstva Škoda Auto, a.s.
Bohdan Wojnar, člen představenstva Škoda Auto, a.s.
Bohdan Wojnar, člen představenstva Škoda Auto, a.s.
Leonie Liemich, členky pracovní skupiny "Demografie" Rady Česko-německého diskusního fóra
Leonie Liemich, členky pracovní skupiny "Demografie" Rady Česko-německého diskusního fóra
Leonie Liemich, členky pracovní skupiny "Demografie" Rady Česko-německého diskusního fóra
2013 - Görlitz - Demografické změny
 

Soubory ke stažení

 
zpět