Konference 1998 - 2023

2011 - Pasov: Identity a občanství v Evropě. České a německé pohledy

 
 

Konference se zabývala dnešní úlohou národních států a jejich občanství ve sjednocené Evropě. Diskutovalo se o významu unijního občanství jako dalšího stupně vývoje a jeho konkurování občanstvím národních států, analyzovaly se důsledky, které z toho plynou pro jednotlivce. Kromě toho se jednalo o otázce, jak je Evropa definována z německé a z české perspektivy, zda jako společenství hodnot či zájmů.

Program

9.00 Přivítání účastníků
Parlamentní státní tajemník Dr. Max Stadler, člen Spolkového sněmu, a
senátor MUDr. Luděk Sefzig, předsedové Rady Česko-německého diskusního fóra

Zdravice 
Emilia Müller
bavorské státní ministryně pro spolkové a evropské záležitosti

9.30 až 11.00: 1. panel - Úvodní přednášky
Moderátor: Dr. Gereon Schuch
ředitel Centra pro střední a východní Evropu Nadace Roberta Bosche Německé společnosti pro zahraniční politiku

9.30 Moderní utváření národa a kolektivní identity v Evropě
Prof. Dr. Miloš Řezník
profesor pro evropské regionální dějiny Technické univerzity v Saské Kamenici (Chemnitzu)

10.00 Unijní občanství: „Základní svoboda bez trhu“ nebo právní jádro evropského národa?
Prof. Dr. Christoph Herrmann
profesor pro státní a správní právo, evropské právo, evropské a mezinárodní hospodářské právo Univerzity v Pasově

10.30 Diskuse

11.00 až 11.30 Přestávka na kávu

11.30 až 13.00: 2. panel - Jedinci a občané. Kde má státně občanská identita svůj původ?
Moderátor: Dr. Stefan Rammer
deník Passauer Neue Presse (Pasovský nový tisk)

11.30 Rozloučení se s rodinou jako klíčem k občansko-státní integraci?
Dr. Stefan Fuchs
vědecký pracovník Ústavu pro demografii, kvalitu života a rodinu

11.45 Školní vzdělání jako místo sebenacházení pro mladé lidi na cestě do Evropy
Prof. i.R. Dr. phil. Habil. Peter Graf
emeritní profesor interkulturní pedagogiky na Univerzitě v Osnabrücku

12.00 Cesta k občanství České republiky. Právní a sociální aspekty
Magda Faltová
ředitelka a právní poradkyně ve Sdružení pro integraci a migraci (SIMI)

12.15 Diskuse

13.15 až 14.30 Polední přestávka

14.30 až 16.00: 3. panel - Od národního k nadnárodnímu: hledání Evropy
Moderátorka: Kateřina Šafaříková
týdeník Respekt

14.30 Evropská identita v Česku: generační konflikt
Fabiano Golgo
novinář a kulturní antropolog

14.45 Občanky a občané v Evropě. Jak Evropa mění občanství a demokratickou angažovanost
Andreas Gross
člen Národní rady Švýcarska a předseda frakce sociálních demokratů v Radě Evropy

15.00 Ústavní identita a evropské právní společenství – rozpor?
Prof. Dr. Andreas Paulus
soudce Spolkového ústavního soudu a profesor pro veřejné právo, především mezinárodní právoUniverzity Georga Augusta v Göttingenu

15.15 Diskuse

16.00 až 16.30 Přestávka na kávu

16.30 18.00: 4. panel - Trilaterální diskusní klání - Co drží Evropu pohromadě: společenství hodnot nebo spolek zájmů?
Moderátor: Dr. Jaroslav Šonka,
ředitel Evropského institutu odkazu ŠOA

Diskutují:
Mgr. Claudia Bandion-Ortner
bývalá spolková ministryně spravedlnosti Rakouské republiky, Senior advisor Mezinárodní protikorupční akademie

PhDr. Vojtěch Belling, PhD.
státní tajemník pro evropské záležitosti a vrchní ředitel sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR

Christian Schmidt, MdB
parlamentní státní tajemník spolkového ministra obrany, zástupce předsedy Křesťansko-sociální unie (CSU)

Doc. Ing. Josef Zieleniec, CSc
bývalý ministr zahraničních věcí České republiky, předseda Evropského hnutí v České republice

18.00 Slovo na závěr
Parlamentní státní tajemník Dr. Max Stadler, člen Spolkového sněmu, a
senátor MUDr. Luděk Sefzig

předsedové Rady Česko-německého diskusního fóra

Organizační pokyny
Jennifer Schevardo
Centrum pro střední a východní Evropu Nadace Roberta Bosche
Německé společnosti pro zahraniční politiku

19.00 Slavnostní přijetí na pasovské radnici primátorem Jürgenem Dupperem

2011 - Pasov: Identity a občanství v Evropě. České a německé pohledy
 
foto: Michal Pick
2011 - Pasov: Identity a občanství v Evropě. České a německé pohledy
 
foto: Ondřej Staněk
2011 - Pasov: Identity a občanství v Evropě. České a německé pohledy
 
foto: Ondřej Staněk
2011 - Pasov: Identity a občanství v Evropě. České a německé pohledy
 
foto: Michal Pick
 
zpět