Konference 1998 - 2023

2010 - Praha: Inovace – šance, rizika, předpoklady. Česko-německé impulsy

 
 

Dva roky po vypuknutí globální finanční krize se diskutovalo o českých a německých perspektivách a výhledech na řešení v politice, ve společnosti i v ekonomice. Šlo přitom zejména o otázky, jak v hospodářství a ve společnosti vytvořit inovativní prostředí a jaká rizika se přitom musí zvažovat.

Program

Národní technická knihovna, 9. října 2010
Adresa: Technická 6, 160 80 Praha 6

9.00 Uvítání účastníků
Ing. Martin Svoboda
ředitel Národní technické knihovny

Ing. Jiří Schneider
1. náměstek ministra zahraničních věcí ČR

MUDr. Luděk Sefzig
předseda Rady Česko-německého diskusního fóra

Prof. Gert Weisskirchen, MdB a.D.
předseda Rady Česko-německého diskusního fóra

9.30 Úvodní analýzy
Prof. Gerhard O. Mensch
zakladatel Mezinárodního institutu pro průmyslové inovace v Mnichově

Prof. Václav Havlíček
rektor ČVUT v Praze

Ve středu pozornosti stojí téma hospodářská krize a její důsledky pro hospodářství, politiku a společnost. Jaké šance nabízí krize – jsou využívány? Jaká rizika jsou spojená se zachováním současného systému? Jsou inovace správnou odpovědí, pokud ano, jakou? 

10.30 Přestávka na kávu

11.00 PRO A PROTI: EVROPA A KRIZE – ČESKÉ A NĚMECKÉ PERSPEKTIVY
Markus Hipp, M.A.
předseda představenstva BMW Stiftung Herbert Quandt

Jaká krize? S Evropou se opět počítá v nové globální soutěži o nejlepší model společnosti

Ing. Jan Mühlfeit
Chairman Europe, Microsoft Corporation
Evropa na rozcestí a úloha inovací

Moderace: PhDr. Petr Dudek (Český rozhlas)

12.00 Přestávka na oběd

13.00 Česko-německé fórum mládeže
InNoviny - inovativní projekty v česko-německé práci s mládeží

13.30 Czech-German Young Professionals Program
Jaká inovace? Teorie a praxe v ČR a Německu z pohledu CGYPP

14.00 PANELOVÁ DISKUSE: INOVACE JAKO ODPOVĚĎ NA KRIZI? – JAK LZE VYTVOŘIT KLIMA PŘÍZNIVÉ INOVACÍM?
RNDr. Ondřej Šteffl
ředitel společnosti Scio

Vzdělávání pro budoucí krize

Dipl. Pol. Katarina Peranić
Stiftung Bürgermut
Napodobování žádoucí – přenos společensky inovativních projektů

JUDr. Michal Kučera
Vnější vztahy, Škoda Auto
Inovativní společnost

Ariane Derks, MBE
Kampaň „Deutschland - Land der Ideen“
Úspěšný marketing vlastní lokality jako důležitá podmínka pro rozvinutí inovativního prostředí v zemi

Moderace: Armin Häberle, M.A. a Jan Fingerland, Ph.D. (CGYPP)

16.00 Přestávka na kávu

16.15 Shrnutí
Mgr. Václav Sochor
Český rozhlas

16.30 Slovo na závěr
MUDr. Luděk Sefzig, senátor
Prof. Gert Weisskirchen, MdB a.D.

17.00 Organizovaná prohlídka budovy Národní technické knihovny

19.00 Recepce v prostorách Ministerstva zahraničních věcí ČR pro zvané hosty

2010 - Praha: Inovace – šance, rizika, předpoklady. Česko-německé impulsy
 
foto: Ondřej Staněk
RNDr. Ondřej Šteffl a JUDr. Michal Kučera
RNDr. Ondřej Šteffl a JUDr. Michal Kučera
RNDr. Ondřej Šteffl a JUDr. Michal Kučerafoto: Ondřej Staněk
2010 - Praha: Inovace – šance, rizika, předpoklady. Česko-německé impulsy
 
foto: Ondřej Staněk
2010 - Praha: Inovace – šance, rizika, předpoklady. Česko-německé impulsy
 
foto: Ondřej Staněk
 
zpět