Aktuality

2022 - Češi a Němci společně utvářejí evropskou změnu epochy

 
 
04. listopadu 2022 Bamberk/Berlín/Praha – Po ruské agresi proti suverénní Ukrajině se pohled na
východního souseda Evropské unie v mnoha částech Německa změnil. Státy EU, jako například Česká
republika, naopak zaujaly skeptický a varovný postoj k zahraniční politice Ruska už před únorem
2022. Válka na Ukrajině sblížila oba sousedy v jejich představách o zahraniční politice v Rámci EU a
NATO.
V neposlední řadě to dokládá návštěva německého kancléře Olafa Scholze, jenž ve svém projevu o
Evropě na pražské Karlově univerzitě zdůraznil evropský rozměr své proklamované "změny epochy".
S cílem podpořit společensky a politicky tuto změnu epochy se výroční konference Česko-
německého diskusního fóra, jež se koná 12. listopadu 2022 v Bamberku, zaměří se na události
posledních měsíců a bude se zabývat otázkou, jak by měly naše společnosti na otevřenou válečnou
situaci v Evropě reagovat a jaké konkrétní kroky by měly učinit na bilaterální úrovni a na úrovni
Evropské unie.
K výměně názorů byli pozvání experti a expertky v oblasti vědy, politiky, diplomacie a občanské
společnosti z obou zemí a z Evropské unie, aby rozvíjeli myšlenky, které půjdou za rámec současného
stavu. Program konference je zaměřen na otázky evropské bezpečnostní politiky, odolnosti
společnosti vůči dezinformačním kampaním a na otázky zásobování energiemi a energetické
bezpečnosti. Další podněty se očekávají od české vlády. Česká republika v tomto pololetí předsedá
Radě Evropské unie a bude o aktuálních prioritách českého předsednictví informovat.
Výroční konferenci budou předsedat spolupředsedové Česko-německého diskusního fóra Christian
Schmidt, vysoký představitel pro Bosnu a Hercegovinu a bývalý spolkový ministr, a Dr. Libor Rouček,
bývalý místopředseda Evropského parlamentu. Výroční konferenci zahájí uvítacími projevy Johann
Kalb, rada zemského okresu Bamberk, Wolfgang Metzer, třetí starosta města Bamberk, a Melanie
Huml, poslankyně Zemského sněmu a státní ministryně pro evropské a mezinárodní záležitosti. Svou
účast potvrdili také Jaroslav Kurfürst, náměstek ministra zahraničí pro Evropu, Jiří Šedivý, ředitel
Evropské obranné agentury a bývalý ministr obrany České republiky, poslanci Spolkového sněmu Jörg
Nürnberger a Thomas Silberhorn, poslanec Evropského parlamentu Markus Ferber a zástupci
ministerstev zahraničí a think-tanků obou zemí.
Výroční konference se bude konat v prostorách úřadu Zemské rady Bamberk 12. listopadu 2022 od
10 do 17 hodin. Akce je plně obsazena. Bohužel není možné, aby se akce zúčastnili externí hosté,
kteří nejsou pozváni.
Česko-německé diskusní fórum
Posláním Česko-německého diskusního fóra je podporovat dialog mezi Čechy a Němci. Podílejí se na
něm všichni, kdo chtějí přispět k úzkému a plodnému česko-německému partnerství: občané, politici,
vědci, novináři a zástupci podnikatelské sféry. K diskusi jsou zváni zejména angažovaní mladí lidé.
Těžištěm Česko-německého diskusního fóra je každoroční konference. Odehrává se střídavě v České
republice a v Německu. V roce 2022 se bude konat 12. listopadu 2022 v Bamberku.
 
zpět