Konference 1998 - 2020

2011 - Pasov: Identity a občanství v Evropě. České a německé pohledy

Konference se zabývala dnešní úlohou národních států a jejich občanství ve sjednocené Evropě. Diskutovalo se o významu unijního občanství jako dalšího stupně vývoje a jeho konkurování občanstvím národních států, analyzovaly se důsledky, které z toho plynou pro jednotlivce.
více

2010 - Praha: Inovace – šance, rizika, předpoklady. Česko-německé impulsy

Dva roky po vypuknutí globální finanční krize se diskutovalo o českých a německých perspektivách a výhledech na řešení v politice, ve společnosti i v ekonomice. Šlo přitom zejména o otázky, jak v hospodářství a ve společnosti vytvořit inovativní prostředí a jaká rizika se přitom musí zvažovat.
více

2009 - Heidelberg: Dvacet let poté. Od pokojných revolucí k evropské integraci

Středobodem konference v roce 2009 bylo dvacáté jubileum pokojných revolucí ve střední Evropě. Vycházeje ze společenských a hospodářských změn, které se od té doby odehrály, zaměřoval se pohled zejména na budoucí cestu Německa a České republiky v Evropské unii.
více