Aktuality

Česká republika a Německo chtějí společně posílit protidrogovou prevenci

 
 

(Praha) Droga pervitin se stala celospolečenským rizikem, konstatovala v Německu v půlce března první studie k pervitinu, financovaná z veřejných prostředků. Především v česko-německém pohraničí představují konzum a obchod s touto drogou palčivý problém.

Na pozvání Česko-německého diskusního fóra a Nadace Forum 2000 diskutovali v pátek v pražském Café Louvre významní experti. Vládní pověřenkyně pro otázky drog Marlene Mortlerová a její kolega, národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil společně hovořili o aktuální situaci v obou zemích. Mortlerová a Vobořil se shodli na tom, že dramatický nárůst konzumace a obchodování, k němuž došlo v posledních dvou letech, může být utlumen pouze na základě úzké česko-německé spolupráce na všech úrovních.  

„Je důležitý celistvý přístup s důrazem na prevenci. Právě mladí lidé jsou potenciálně nejohroženější skupinou uživatelů drog. Naším cílem je proto pracovat s touto skupinou tak, aby pro ně drogy nebyly nebezpečným pokušením,“ uvedla Marlene Mortler.

Jindřich Vobořil následně upozornil na fakt, že situace na trhu s drogami se v posledních letech podstatně změnila. Pervitin přestal být pouze českým specifikem, uvítal proto společnou snahu o řešení tohoto závažného problému. „Účinná protidrogová politika spočívá zejména v důrazu na preventivní a léčebné aktivity. Řešení situace by jistě pomohlo vytvoření společné mezinárodní platformy pro vzájemnou výměnu zkušeností mezi českými a německými odborníky, kteří pracují s drogově závislými,“ vznesl požadavek národní protidrogový koordinátor Vobořil.

Společně s Thomasem Hampelem, policejním inspektorem z Bavorského ministerstva vnitra a

Markétou Černou, ředitelkou obecně prospěšné společnosti Kotec, působící v západních Čechách si politici vyměňovali zkušenosti a hovořili o možných řešeních přeshraničního postupu. Česká a bavorská policie provedla v loňském roce 220 zásahů v rámci boje proti drogové kriminalitě, přičemž bylo zatčeno také 90 osob za výrobu pervitinu v laboratořích, uvedl Thomas Hampel. „Spolupráce s českou stranou je vynikající,“ prohlásil Hampel.

Drogová scéna v pohraničních oblastech již dávno není uzavřenou komunitou, která vyrábí pouze pro sebe, vysvětlovala Markéta Černá. „Během posledních 3 let jsme mohli pozorovat, jak se z prodeje drog stává byznys, který narůstá do rozměrů organizovaného zločinu,“ řekla Černá ze společnosti Kotec. Je nejvyšší čas jednat.

Diskuse Drogy v Česku a Německu – společný problém, společná řešení“ byla zahájena spolkovým ministrem zemědělství a předsedou rady Česko-německého diskusního fóra Christianem Schmidtem. „Je klíčové bojovat proti problému drog společně, a sice na všech úrovních,“ prohlásil Schmidt.

Česko-německý fond budoucnosti (ČNFB), z jehož prostředků je diskusní fórum financováno, vyhlásil podporu přeshraniční protidrogové prevence jako své „Téma roku 2014“. Fond budoucnosti se snaží především o větší zapojení občanské společnosti a škol do protidrogové prevence. „Těší nás, že dnes došlo k tomuto setkání a dialogu, na místě je totiž společné angažmá politiky a občanské společnosti,“ vysvětlil ve svém pozdravu český ředitel ČNFB Tomáš Jelínek.

Česká republika a Německo chtějí společně posílit protidrogovou prevenci
 
Česká republika a Německo chtějí společně posílit protidrogovou prevenci
 
Česká republika a Německo chtějí společně posílit protidrogovou prevenci
 
Česká republika a Německo chtějí společně posílit protidrogovou prevenci
 
Česká republika a Německo chtějí společně posílit protidrogovou prevenci
 
Česká republika a Německo chtějí společně posílit protidrogovou prevenci
 
Česká republika a Německo chtějí společně posílit protidrogovou prevenci
 
Česká republika a Německo chtějí společně posílit protidrogovou prevenci
 
Česká republika a Německo chtějí společně posílit protidrogovou prevenci
 
 
zpět