Dialog

Bohuslav Sobotka: „Kvalitní česko-německé vztahy jsou klíčové pro zdárný vývoj střední Evropy i Evropské unie.“

 
 

Tisková zpráva, 31. ledna 2017, Praha

Ve dnech 29. a 30. ledna 2017 se uskutečnila série akcí k připomenutí dvacátého výročí podpisu Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji. Vyvrcholením dvoudenního programu byla Jubilejní konference za účasti předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky, která se uskutečnila 30. ledna v Praze.

Konferenci zahájili spolupředsedové Česko-německého diskusního fóra Libor Rouček, bývalý místopředseda Evropského parlamentu a spolkový ministr Christian Schmidt.

„V záplavě negativních zpráv ze světa je třeba hledat i ty pozitivní a jednou z nich (a pro střední Evropu zvláště důležitou) jsou česko-německé vztahy, které se rozvinuly k nepoznání,“ řekl Libor Rouček. „Bilaterální vztahy získaly díky deklaraci novou dynamiku a orientaci,“ dodal ministr Christian Schmidt: „Nesmíme však zpohodlnět, ale musíme ostře sledovat svou budoucnost.“

„Zásadním přínosem Deklarace je to, že vytvořila mezi našimi lidmi prostor pro budování vzájemné důvěry. Té důvěry, o kterou se dnes naštěstí můžeme opřít, když hledáme společná řešení pro stále komplikovanější výzvy, kterým jsme stále častěji vystavováni. Kvalitní česko-německé vztahy se tak staly významnou komponentou pro zajištění zdárného vývoje v regionu střední Evropy potažmo Evropské unie jako našeho společného kulturně-politického domova“, řekl během uvítání premiér Bohuslav Sobotka. Ten vyzdvihl také přínosy vzájemného strategického dialogu, který v posledních letech přinesl významné posuny vzájemné spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, ale také například v otázkách migrace.

Na konferenci byly představeny také výsledky výzkumu veřejného mínění zaměřeného na vzájemné vnímání obou společností a jejich stanovisek k Evropské unii. Průzkum zadaný Diskusním fórem a Fondem budoucnosti realizovaly instituty pro výzkum veřejného mínění IfD Allensbach a STEM v prosinci 2016 v Německu a v České republice. V Německu větší zájem o své sousedy projevují především ti, kteří mají s ČR a Čechy osobní zkušenost a obecně také spíše starší generace. Mladší generace (pod 44 let) se o vývoj v sousední zemi zajímají nejméně, a to zvláště pokud jim chybí osobní kontakt či zkušenosti s ní. V obou zemích však naopak právě tyto generace vnímají vztahy jako již nezatížené minulostí.

Obyvatelé obou zemí si jasně uvědomují výrazně odlišné postavení obou zemí v Evropě a ve světě. Je tomu tak i v případě životní úrovně či hodnocení modernosti země. Dnes považuje Českou republiku za dobré místo k podnikání třetina Němců, přibližně polovina Němců přisuzuje ČR turistickou zajímavost a pohostinnost. Němci také vnímají Česko jako zemi s vysokou úrovní národní hrdosti.  Německo je naopak pro Čechy synonymem vysoké životní úrovně, přisuzují mu velký vliv a modernost. Není však pro ně turisticky zajímavou a světu otevřenou zemí. V obou zemích má veřejnost často podobné, spíše kritické, postoje k Evropské unii. Kritizují nejvíce její schopnost řešení uprchlických otázek či byrokracii.

Součástí oslav 20. výročí byl také slavnostní večer s koncertem, kterého se zúčastnil ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek. Hlavní projev na akci pořádané Ministerstvy zahraničních věcí ČR a Německa v Karolinu přednesl politolog a historik Ivan Krastev.

Česko-německé diskusní fórum, které konferenci pořádalo ve spolupráci s Nadací Forum 2000 a Česko-německým fondem budoucnosti, bylo založeno v roce 1997 na základě Česko-německé deklarace. Jeho úkolem je podpořit dialog mezi Čechy a Němci a pomoci propojit všechny, kteří společně usilují o dobré sousedství a partnerství. Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi z obou zemí, prohlubují jejich poznání společné historie a kultury stejně jako vhled do každodenního života sousedů.  

Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji uzavřela některé sporné otázky v česko-německých vztazích pocházející z minulosti a současně otevřela prostor k prohlubování partnerství v duchu společných evropských hodnot. Tento dokument byl slavnostně podepsán v Praze dne 21. ledna 1997 tehdejším českým ministerským předsedou Václavem Klausem a německým spolkovým kancléřem Helmutem Kohlem a ministry zahraničních věcí obou zemí – Josefem Zieleniecem a Klausem Kinkelem. Obě vlády jejím podpisem prohlásily, že své budoucí vztahy nebudou zatěžovat politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti. Deklarace zároveň vedla o rok později ke vzniku Česko-německého fondu budoucnosti a Česko-německého diskusního fóra, které dlouhodobě podporují dialog a spolupráci obou zemí.

 

Kontakty pro novináře: 

Zuzana Blahutová, zuzana.blahutova@forum2000.cz, tel: + 420 775 275 027,
Silja Schultheis, silja.schultheis@fb.cz, tel: +420 737 505 790.

 

 

 

 

 

Bohuslav Sobotka: „Kvalitní česko-německé vztahy jsou klíčové pro zdárný vývoj střední Evropy i Evropské unie.“
 
Bohuslav Sobotka: „Kvalitní česko-německé vztahy jsou klíčové pro zdárný vývoj střední Evropy i Evropské unie.“
 
Bohuslav Sobotka: „Kvalitní česko-německé vztahy jsou klíčové pro zdárný vývoj střední Evropy i Evropské unie.“
 
Bohuslav Sobotka: „Kvalitní česko-německé vztahy jsou klíčové pro zdárný vývoj střední Evropy i Evropské unie.“
 
Bohuslav Sobotka: „Kvalitní česko-německé vztahy jsou klíčové pro zdárný vývoj střední Evropy i Evropské unie.“
 
Bohuslav Sobotka: „Kvalitní česko-německé vztahy jsou klíčové pro zdárný vývoj střední Evropy i Evropské unie.“
 
Bohuslav Sobotka: „Kvalitní česko-německé vztahy jsou klíčové pro zdárný vývoj střední Evropy i Evropské unie.“
 
Bohuslav Sobotka: „Kvalitní česko-německé vztahy jsou klíčové pro zdárný vývoj střední Evropy i Evropské unie.“
 
Bohuslav Sobotka: „Kvalitní česko-německé vztahy jsou klíčové pro zdárný vývoj střední Evropy i Evropské unie.“
 
Bohuslav Sobotka: „Kvalitní česko-německé vztahy jsou klíčové pro zdárný vývoj střední Evropy i Evropské unie.“
 
Bohuslav Sobotka: „Kvalitní česko-německé vztahy jsou klíčové pro zdárný vývoj střední Evropy i Evropské unie.“
 
Bohuslav Sobotka: „Kvalitní česko-německé vztahy jsou klíčové pro zdárný vývoj střední Evropy i Evropské unie.“
 
Bohuslav Sobotka: „Kvalitní česko-německé vztahy jsou klíčové pro zdárný vývoj střední Evropy i Evropské unie.“
 
Bohuslav Sobotka: „Kvalitní česko-německé vztahy jsou klíčové pro zdárný vývoj střední Evropy i Evropské unie.“
 
Bohuslav Sobotka: „Kvalitní česko-německé vztahy jsou klíčové pro zdárný vývoj střední Evropy i Evropské unie.“
 
Bohuslav Sobotka: „Kvalitní česko-německé vztahy jsou klíčové pro zdárný vývoj střední Evropy i Evropské unie.“
 
 
zpět