Pracovní skupiny

2015/2016

V tomto období pracují v rámci Rady nadále tyto pracovní skupiny: „Dialog bez tabu“ a „Místa paměti“. „Evropská a zahraniční politika“ a „Sociální a hospodářská politika“ jsou nové.
více

2013/2014

V rámci pracovních skupin prohlubují členové rady aktuální česko-německá témata. Do diskusí se přitom zapojují odborníci. Toho času pracují tři skupiny na tématech „Demografie“, „Dialog bez tabu“ a „Místa paměti“ .
více