Podporovat dialog mezi Čechy a Němci a zapojit do něj všechny společenské skupiny, které usilují o těsné a dobré partnerství obou zemí - to je poslání Česko-německého diskusního fóra.

Angažovaní občané, politici, vědci, novináři a zástupci hospodářství diskutují na výroční konferenci o otázkách, aktuálních  v partnerství Německa a České republiky.

Doporučení rady Česko-německého diskusního fóra pro sousedství v době koronaviru

28. dubna 2020

Pozitivní rozvoj bilaterálních vztahů ve prospěch lidí a obou států je v koronavirové době vystavený náročné zatěžkávací zkoušce.

Více »