Podporovat dialog mezi Čechy a Němci a zapojit do něj všechny společenské skupiny, které usilují o těsné a dobré partnerství obou zemí - to je poslání Česko-německého diskusního fóra.

Angažovaní občané, politici, vědci, novináři a zástupci hospodářství diskutují na výroční konferenci o otázkách, aktuálních  v partnerství Německa a České republiky.

Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2018

BUDOUCNOST ČESKO-NĚMECKÝCH VZTAHŮ OČIMA MLADÝCH ČECHŮ A NĚMCŮ

Více »
Oslava 20. výročí Fondu budoucnosti na Mánesově mostě

Na počátku června 2018 se Mánesův most stal symbolem již více než deseti tisíců úspěšně realizovaných česko-německých projektů, mostů a můstků mezi oběma národy.

Více »