Fórum mládeže

 
 

Cíl a vývoj

Česko-německé fórum mládeže poskytuje bilaterální diskusní platformu pro mladé lidi z České republiky a Německa, kteří by se chtěli aktivně podílet na dalším utváření česko-německého dialogu.

Grémium vzniklo z iniciativy mladých lidí z České republiky a Německa, kteří už v roce 1997, kdy byla ministry zahraničí obou zemí zřízena Rada (dříve Koordinační rada) Česko-německého diskusního fóra, usilovali o větší zapojení mladé generace do oficiálního česko-německého dialogu. Úkolem Rady je diskuse o tématech a projektech, které mají význam pro bilaterální spolupráci a česko-německý dialog. Hlavním cílem Fóra mládeže je vyplnit tuto mezeru a podporovat přímou a živou diskusi mezi generacemi. Za tímto účelem se mluvčí Fóra mládeže účastní zasedání Rady a jeho členové výročních konferencí Česko-německého diskusního fóra.

Záštitu převzali na české straně někdejší senátor a bývalý ministr zahraničí ČR, pan Josef Zielenec, a na straně německé předsedkyně Česko-německé poslanecké skupiny, paní Petra Ernstberger. Fórum mládeže je financováno z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti a Spolkového ministerstva pro rodinu, seniory, ženy a mládež. Chod Fóra mládeže zajišťují nositelské spolky, Česko-německé fórum mládeže o. s. a Freunde des Deutsch-tschechischen Jugendforums e. V., složené především z bývalých členů Fóra mládeže.

Složení

Česko-německé fórum mládeže se skládá ze třiceti mladých lidí, 15 zástupců Česka a 15 Německa, ve věku 16 až 26 let. Funkční období trvá jeden rok. Pro organizační záležitosti Fóra mládeže jsou jmenováni dva koordinátoři, kteří ale nejsou přímo členy Fóra. Členové pracují dobrovolně a samostatně. Vždy na prvním setkání volí členové své mluvčí a jejich zástupce, ti pak tvoří dohromady s koordinátory organizační tým. Jednotlivé projekty vymýšlejí a realizují bilaterální pracovní skupiny.

Aktivity

Proč se Fórum angažuje:

Motivováni zájmem o sousední zemi chtějí mladí lidé diskutovat o svých zkušenostech a získat nové perspektivy. Cílem je rozvinout nové nápady a zrealizovat je v přeshraničních projektech. Svou prací:

  • se aktivně podílejí na česko-německém dialogu, vnášejí do něho vlastní témata a hledají cesty, jak své výsledky zprostředkovat veřejnosti
  • vytváří rámec k výměně nápadů a zkušeností mladých Čechů a Němců
  • konstruktivně se zabývají aktuálními společenskými problémy z česko-německé perspektivy a navrhují vlastní možnosti řešení.

Práce Fóra by měla přispět k porozumění mezi Čechy a Němci a posílit zájem především mladé generace o sousední zemi.

Příklady témat práce Fóra:

Členové Fóra mládeže se mimo jiné zabývají tématy: politické vzdělávání mládeže, občanská společnost v Česku a v Německu, každodenní život v obou společnostech, možnosti pobytu v sousední zemi. Z česko-německé perspektivy se však podívali také na témata jako integrace, alternativní energie, hospodářská a finanční krize a mnohá další.

Další a aktuální informace najdete na www.cnfm.cz.

Fórum mládeže
 
Fórum mládeže
 
Fórum mládeže
 
Fórum mládeže