Konference 1998 - 2016

Setkání navazující na výroční konferenci v Pasově 2011

Praha – Georg Milbradt, bývalý ministerský předseda Saska a Pavel Mertlík, bývalý ministr financí České republiky diskutovali v červnu 2012 o krizi eura.

více

2010 - Praha: Inovace – šance, rizika, předpoklady. Česko-německé impulsy

Dva roky po vypuknutí globální finanční krize se diskutovalo o českých a německých perspektivách a výhledech na řešení v politice, ve společnosti i v ekonomice. Šlo přitom zejména o otázky, jak v hospodářství a ve společnosti vytvořit inovativní prostředí a jaká rizika se přitom musí zvažovat.
více

2009 - Heidelberg: Dvacet let poté. Od pokojných revolucí k evropské integraci

Středobodem konference v roce 2009 bylo dvacáté jubileum pokojných revolucí ve střední Evropě. Vycházeje ze společenských a hospodářských změn, které se od té doby odehrály, zaměřoval se pohled zejména na budoucí cestu Německa a České republiky v Evropské unii.
více

2015 - Kostnice: Vztah náboženství a státu v České republice a Německu

Letošní konference se zaměřila na vztah náboženství a státu v Německu a České republice. Na pozadí Kostnického koncilu, od něhož uplynulo 600 let, se soustředila pozornost na historický vývoj a diskutovalo se o významu náboženství pro dnešní společnost v Německu a České republice – a to i s ohledem na aktuální obavy z  rostoucí islamizace západních zemí v důsledku migračních vln.

více